Laatst bijgewerkt op 23/04/2017.

Printversie

De organisatie
Om tot de Kring te kunnen toetreden is het vereist reserveofficier of beroepsofficier te zijn of geweest te zijn.
Met het doel vooraanstaande personen hun medewerking aan de Kring te laten verlenen, kan de Algemene Raad een beperkt aantal geassocieerde leden aanvaarden, die niet aan de bovenstaande statutaire voorwaarde voldoen, maar wel blijk geven van rechtschapenheid, zoals vereist wordt van de leden.
Met het oog op het scheppen en bestendigen van de hierboven beschreven Kringgeest:
- organiseren de regionale Clubs maandelijks vergaderingen, tijdens dewelke contacten worden gelegd en onderhouden, voordrachten worden gehouden, mededelingen worden gedaan, nieuwe leden worden aangesteld, enz.;
- nodigen de Kring en de regionale Clubs vooraanstaande personen uit, aan wie de gelegenheid geboden wordt hun zienswijze en standpunten met betrekking tot actuele problemen van algemeen belang toe te lichten;
- publiceert de Kring een driemaandelijks tijdschrift, en zorgen de Clubs voor regionale mededelingen;
- worden de leden uitgenodigd om deel te nemen aan bezoeken en activiteiten van professionele, economische, culturele en sociale aard, op nationaal of gewestelijk vlak;
- wordt jaarlijks een nationale dag georganiseerd, waarop een eminente spreker uit de militaire of economische wereld wordt uitgenodigd;
- wordt een jaarboek uitgegeven met vermelding van alle leden volgens beroepscategorie.

De echtgenotes/partners en de vrienden van de werkende leden worden regelmatig uitgenodigd op de activiteiten van de Kring.
De Koninklijke Kring MARS en MERCURIUS heeft zijn maatschappelijke zetel in Brussel, en bestaat uit:
- een Algemene Raad, het beslissings- en controleorgaan,
- een Bureau, belast met het dagelijks beheer,
- verscheidene Commissies, zoals de Commissie voor Defensie, voor de Statuten, voor Herclassering, voor Publicaties, enz.,
- plaatselijke afdelingen of Clubs, die opgericht werden in de voornaamste economische of militaire centra en steden zoals Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brabant, Brugge, Charleroi, Gent, Hasselt, de Kempen, Luik, Namen en in Duitsland (Belgische Club).