Laatst bijgewerkt op 23/04/2017.

Jaarverslagen
Het register van de notulen ligt op het adres van de maatschappelijke zetel ter inzage van de effectieve leden en van belanghebbende derden die hun inzagerecht, na afspraak, zullen uitoefenen overeenkomstig de wet.