Kring Mars & Mercurius Gent O-Vl
Vereniging zonder winstoogmerk
Maatschappelijke zetel : Gaspar de Craeyerstraat 2 (Eekhout 5), 9000 Gent
Ondernemingsnummer 0674.692.210
RPR Gent
Voorzitter : Paul Bruynooghe Tel: 09 226 97 02
Penningmeester : Albert Hombrouckx Tel. 09 259 15 89
Bankrek 979-2430296-63
IBAN : BE40 9792 4302 9663
BIC : ARSP BE 22